З ділових ЗМІ

Дзеркало тижня. Україна // Блекаут українського авіапрому...
Час перестати тринькати кошти на закупівлю дорогого іноземного мотлоху і почати…
Економічна правда // А якщо по-чесному? Сім кіл пекла легального бізнесу по-українськи
Чому в Україні складно, а іноді неможливо відкрити бізнес, і чому бізнес не…
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
Ваш надійний партнер

Потрібна «зелена» модернізація української економіки

26.10.2016 16:10
Потрібна «зелена» модернізація української економіки

Заслужений економіст України, віце-президент УСПП, заступник голови Правління Українсько-німецького форуму Тетяна Степанкова.

В сьогоднішньому світі є багато країн з локальними військовими конфліктами, одні з них опускаються до краху державності і економіки та перетворюються на сірі зони . Не треба навіть далеко ходити за прикладами – Карабах, Абхазія, Придністров’я, а  також деякі країни Африки і Південної Америки.  Інші країни (Ізраїль, Південна Корея ) вибудовують стратегії довгострокового розвитку на основі проривних інноваційних кластерів і успішно поетапно розвиваються.

Теза 1.     Стратегія України-2020 має ряд правильних напрямків, які називаються реформами, але в ній не визначені  першочергові пріоритети, етапи, терміни  і тактичні  кроки та  механізми їх реалізації. Відсутня середньострокова макрофінансова програма.   Тобто фактично це не стратегія виходу з кризи і тим більше не стратегія інноваційного  прориву. Більше того, в центрі любої стратегії має бути програма національної безпеки з мінімальними нормативами у всіх сферах розвитку країни. Основні нормативи національної безпеки  закріплені в Конституції України, абсолютно всі нормативи національної безпеки проведені законодавчо.

Порушення мінімальних нормативів призводить в кінцевому підсумку  до фактичної втрати державності, а відсутність чіткої стратегії – до розбалансованності макроекономічної політики, а при низькому професіоналізмі управлінського апарату, який в Україні сьогодні сягнув критичної межі – до фактичної втрати управління  секторами економіки.

Основна функції держави – національна безпека, захист незащищених верств населення, забезпечення сталого розвитку і зайнятості населення.

Теза 2.    В Україні сьогодні :

 • основні нормативи національної безпеки порушені, сумно сказати, – прикінцевими положеннями про Державний бюджет;
 •  біля  70 % населення – за критичною межою бідності (перейшли в стан незахищених верств населення), практично відсутні програми розвитку секторів економіки,  надзвичайно низька зайнятість і, відповідно,  значний відтік кваліфікованої робочої сили за кордон;
 • значний контингент біженців з Криму та Донбасу, вимушено переміщені особи (близько  2 млн населення),  практично  не інтегрується в суспільство як трудовий ресурс і знаходиться в невизначеному стані. Так  порушуються основні свободи громадян.

Теза 3. Абсолютно необгрунтовано, прикриваючись вимогами Міжнародного валютного фонду, продовжується політика жорсткої макрофінансової стабілізації – політика «затягування поясів», але виключно для малого і середнього бізнесу і населення. Корпоративний сектор просто бореться за перерозподіл сфер впливу, зберігаючи преференції розвитку. Таку політику за всіма канонами макроекономічного регулювання економіка і населення може витримати на протязі не більше 2 років.

Сьогодні необхідна корекція економічного курсу, спрямована на економічний сталий розвиток. Інструменти – стимулююча ( а не фіскальна,  як зараз) бюджетна і грошово-кредитна політика. Якщо не відбувається корекція курсу і більш справедливий перерозподіл доходу між секторами економіки, назріває соціальний вибух.

Теза 4. В умовах розбалансованої економіки не можна розвинути всі напрямки одразу – треба визначити проривні інноваційно-інвестиційні пріоритети і ринки, на основі яких будувати інноваційний ривок.

        В умовах дефіциту фінансових ресурсів і складної ситуації на сході країни нова економічна політика може спиратись на три пріоритети інноваційного прориву:

 • розвиток ринків нетрадиційної енергетики на основі впровадження екологічно-чистих технологій замкнутого циклу (зниження енергетичної залежності, покращення екологічної безпеки);
 • розвиток повних циклів сільськогосподарських  виробництв і експорт продукції переробки, а не сировини, також на основі впровадження новітніх технологій замкнутого циклу з повним власним забезпеченням енергетичими ресурсами на основі переробки відходів в енергію;
 • розвиток транзитного потенціалу країни, який ми сьогодні стрімко втрачаємо через  непрофесійне управління.

Всі ці пріоритети підпадають під загальну назву – зелена модернізація української економіки. ІІ впровадженя і є першочерговим завданням нової економічої доктрини України при корекції економічого курсу. На жаль, сьогодні в Україні зберігаються пріоритети  сировинного  розвитку і традиційного експорту. Але базові виробники раніше експорто-орінтованих секторів економіки залишилися в зоні АТО. Тому розвиваються комбіновані «напівсирі» схеми,  спостерігається посилення корупції .

5 причин стати членом УСПП

 • Члени УСПП можуть брати участь у вдосконаленні нормативно-правової бази бізнес-діяльності, запобігти впровадженню антипідприємницьких норм та правил.
 • Вам допоможуть налагодити стосунки з банківськими, науковими установами, виробничими, консалтинговими компаніями для розвитку власного бізнесу, запропонують новий перспективний напрямок діяльності на стику галузей.
 • Члени УСПП можуть брати участь у роботі міжнародних бізнес-форумів, діяльності двосторонніх міжурядових комісій.
 • УСПП пропонує своїм членам систему корпоративної безпеки, яка допоможе у випадку суперечок з недобросовісними партнерами та рейдерами, захистить від бюрократичного тиску та свавілля.
 • Ви увійдете в атмосферу соціально відповідального бізнесу, зможете усвідомити необхідність позитивного впливу вашої компанії на суспільство та навколишнє середовище.