Заява учасників Економічної ради громадських організацій та галузевих об’єднань бізнесу

Facebook Share

Представники ділової громади вкрай стурбовані ускладненням соціально-економічної та політичної ситуації в державі. Необхідно об’єднати усі здорові сили країни, щоб зберегти мир та стабільність, не допустити поглиблення протистояння та запобігти силовим сценаріям. Переконані, що труднощі потрібно долати мирним шляхом, через національний консенсус та порозуміння.

Економічна криза в країні поглиблюється. У січні–жовтні 2013 р. виробництво промислової продукції скоротилося на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. При цьому, дефіцит Державного бюджету України за підсумками 10 місяців перевищив минулорічний показник на 23%. Скорочення надходжень прямих іноземних інвестицій за підсумками 9 місяців порівняно з аналогічним періодом 2012 року становило 13,8%. Посилюється фіскальний тиск на бізнес. Висока вартість кредитних ресурсів, авансові платежі податку на прибуток, проблема повернення від’ємного сальдо ПДВ значно погіршили фінансовий стан підприємств. Вкрай повільно відбувається реформування дозвільної системи, системи технічного регулювання, системи державного нагляду і контролю в сфері господарської діяльності, що негативно впливає на інвестиційний клімат держави. Окрім цього, необхідно покращити рівень захисту прав власності.

Стратегічним та незворотнім напрямом розвитку держави залишається зміцнення на українській землі сучасних європейських, міжнародних стандартів конкурентоспроможності економіки, якості життя громадян, верховенства права. Це підтримує більшість промисловців і підприємців. Необхідно, не гаючи часу, разом з представниками ЄС продовжити співпрацю в напрямку більш глибокої інтеграції, невідкладно розробити чіткий план дій з адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС з відповідними компенсаторами.

Для уникнення подальших торгівельних проблем та погіршення міждержавних відносин необхідно здійснити оцінку поточних геостратегічних орієнтирів України та сформувати Стратегію української євроінтеграції, яка включала б послідовність вирішення проблемних питань, що виникають на шляху євроінтеграції, визначала яким чином вирішувати проблемні питання, які виникають поза двосторонніми відносинами Україна-ЄС.

Торгівельні проблеми з Російською Федерацією, Митним союзом призвели до скорочення експорту вітчизняної продукції до РФ на 13,4% та спричинили значне зниження обсягів виробництва підприємств транспортного машинобудування, негативні тенденції в хімічній промисловості, кондитерській галузі, в авіа- та автомобілебудуванні.

Принциповою позицією бізнес-спільноти є необхідність поновити взаємовигідні стосунки з Росією та Митним союзом. Не слід забувати, що частка ЄС у нашому зовнішньоторговельному обороті складає 30%, тоді як частка Митного союзу - 40 %, з яких 32% припадає на Росію. Треба усвідомити: тільки та держава, яка формує по всьому периметру кордонів рівноправні цивілізовані стосунки на основі балансу власних національних економічних і політичних інтересів з інтересами партнерів, має можливість перемагати в глобальній конкуренції.

Промисловці і підприємці закликають уряд разом з парламентом підготувати та представити українському суспільству чіткий план дій з недопущення поглиблення соціально-економічної кризи в державі. Необхідно максимально сконцентруватися над формуванням і прийняттям державного бюджету на 2014 рік з підсиленням складової розвитку. Вкрай актуальною є реалізація державних програм розвитку внутрішнього виробництва й активізації економічного розвитку України, які б дали змогу пожвавити внутрішній ринок, реалізувати потужні програми імпортозаміщення й локалізації виробництва. Дуже важливо створити умови доступу підприємців до кредитних ресурсів. Необхідно зробити все можливе для покращення інвестиційного клімату, забезпечити захист прав власника та інвестора, домогтися відновлення співпраці України з МВФ.

Для відновлення стійкого зростання економіки України украй важливо радикально розширити доступ бізнесу до кредитних ресурсів та інших ефективних засобів фінансової підтримки підприємств. УСПП просить Національний банк та Мінфін України, банки України приділити особливу увагу розробці та впровадженню конче необхідного інструментарію фінансової підтримки бізнесу.

Особливе занепокоєння у промисловців та підприємців України викликає ослаблення ролі малого бізнесу в економіці держави. На це вказує доволі швидке скорочення чисельності зайнятих у малому бізнесі. Вважаємо за необхідне спільно із урядовими структурами та об’єднаннями підприємців малого бізнесу розглянути стан розвитку вітчизняного малого підприємництва та сформувати відповідні заходи для стимулювання їх розвитку та формування сприятливих умов ведення бізнесу.

Учасники Економічної ради громадських організацій та галузевих об’єднань бізнесу виступають з ініціативою започаткування в країні загальнонаціонального круглого столу з обговорення соціально-економічної ситуації за обов’язкової участі ділових громадських організацій.

Наша мета – не допустити дестабілізації та поглиблення протистояння, вийти з нинішньої кризи мирним демократичним шляхом та використати її як шанс для зміцнення економічного патріотизму, посилення громадянської свідомості. Ми прагнемо, щоб Україна як незалежна держава, яка має величезний промисловий, науково-технічний, природний потенціал, зміцнила свої внутрішні і зовнішні позиції, отримала можливість мирним, демократичним шляхом рухатися до прогресу та процвітання.