Чи можна провести залік взаємних зустрічних грошових вимог з нерезидентом України?

Facebook Поділитись
Питання:

«Чи можна провести залік взаємних зустрічних грошових вимог з нерезидентом України?»

Спрашивает: Олександр

Відповідає експерт: Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу

Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу

 

 

 

 

Так, з нерезидентом можна провести залік зустрічних однорідних вимог.

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" № 185/94-ВР від 23.09.1994 р. регулює порядок припинення зобов'язань між резидентом і нерезидентом шляхом їх виконання. Однак це не виключає можливості припинити зобов'язання іншим шляхом, в тому числі і шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Відповідно до частини 4 статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-XII від 16.04.1991 суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. Цивільний кодекс України жодних обмежень щодо припинення зобов'язання шляхом заліку зустрічних однорідних вимог у сфері ЗЕД не ставить. Зверніть увагу, для заліку необхідна обов'язкова наявність певних умов, а саме:

- вимоги повинні бути зустрічними, тобто випливати з різних взаємних зобов'язань між двома суб'єктами;

- вимоги повинні бути однорідними. Як правило, мова йде про взаємні вимоги грошових сум в одній і тій же валюті;

- настання строку виконання – за всіма зустрічними вимогами.

З цією метою рекомендуємо внести зміни в тексти договорів з нерезидентом (наприклад, шляхом підписання додаткової угоди), і в розділі «порядок оплати» передбачити можливість припинення зобов'язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог.

При наявності належним чином оформлених документів припинення зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами шляхом зарахування є підставою для зняття комерційними банками з контролю експортно-імпортних операцій своїх клієнтів, які здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (постанова Правління НБУ від 24.03.99 № 136).

Вищевикладену думку можна прочитати також у листах НБУ № 18-211/1872-5495 від 23.06.1999р. та № 18-213/326 від 26.01.2001р.

Що стосується недавнього листа НБУ від 24.05.2013р. № 28-312/1652/6131 щодо заборони проведення розрахунків з нерезидентом шляхом заліку зустрічних однорідних вимог, його не можна розцінювати як заборону проведення розрахунків нерезидентом шляхом заліку. Як зазначає сам Нацбанк в останньому абзаці свого листа, до повноважень Національного банку України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" не входить розгляд схем проведення суб'єктами господарювання фінансових операцій з метою визначення правомірності дій цих суб'єктів або дозвіл на такі дії.

Тому, на наш погляд, відмова банку в знятті з контролю операції розрахунку з нерезидентом шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог з посиланням на лист НБУ від 24.05.2013р. є необґрунтованою.