Новації в регуляторній політиці?

Facebook Поділитись
Питання:

«Новації в регуляторній політиці?»

Спрашивает: Артем К., приватний підприємець

Відповідає експерт: Державна регуляторна служба

Державна регуляторна служба

В Україні необхідно буде обраховувати витрати малого бізнесу на виконання державного регулювання, так званий М-Тест (SME test). Останній вводиться відповідною урядовою постановою. Досі індикатори ефективності державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, дерегулювання тощо були практично відсутні. 

Тест розроблено та запроваджено в Україні на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (стаття 378) та норм європейського законодавства щодо МСП, зокрема Small Business Act «Think Small First».

Будь-який проект регуляторного акту супроводжуватиметься цифровими розрахунками як загального регуляторного впливу, так і, як окремої частини, М-Тесту. Українські чиновники у обов’язковому порядку будуть зобов’язані порахувати витрати бізнесу на виконання їх рішень та довести необхідність нового регулювання.

  • Навіщо потрібен тест?

Загальновизнано, що питома вартість виконання обов’язкових вимог державного регулювання для суб’єктів малого бізнесу вища, ніж для суб’єктів великого бізнесу. Різниця за різними оцінками складає від 10 до 100 разів. Це означає, що дрібніші компанії часто перебувають у невигідному становищі в порівнянні з більшими суб’єктами через більші витрати часу на дотримання відповідних нормативних вимог обов’язкового державного регулювання.

Також слід зазначити, що часто великі підприємства користуються дорогими адміністративними бар’єрами, як конкурентним засобом. Дорогі ліцензія, сертифікат чи дозвіл, або велика кількість звітності можуть звести до мінімуму присутність на певному ринку малих підприємств, тобто конкурентне середовище зменшиться. Розуміючи це, Євросоюз і вирішив, що при прийнятті державних рішень, оцінюючи вплив прийняття рішення на всі середовища, в першу чергу, треба оцінювати скільки буде коштувати прийняття такого рішення малому бізнесу.

В ЄС у 2008 році було затверджено Акт малого бізнесу (Small Business Act), що отримав власну назву Think Small First («Спочатку думай про малих»). Акт малого бізнесу в ЄС підкреслює політичну волю щодо визнання центральної ролі малих і середніх підприємств в економіці і визнає МСП як основу політики для ЄС та його держав-членів шляхом визначення 10 принципів, що визначають концептуальні засади розробки і здійснення політики як на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів. Ці 10 принципів спрямовано на привнесення нової доданої вартості на рівні ЄС, створення рівних умов для малого та середнього бізнесу і покращення правового та адміністративного середовища на території ЄС до потреб МСП. Принципи «Think Small First»: 1) створити середовище, в якому підприємці та сімейні підприємства можуть процвітати і підприємництво винагороджується; 2) гарантувати, що чесні підприємці, які зіткнулися з банкрутством, швидко отримають другий шанс на початок підприємницької діяльності; 3) розробляти акти державного регулювання відповідно до принципу «Спочатку думай про малих»; 4) зробити органи державної влади сприйнятими до потреб МСП; 5) адаптувати інструменти державної політики до потреб МСП — сприяти участі МСП у державних закупівлях і ширше використовувати можливості державної допомоги для малого та середнього бізнесу; 6) полегшити доступ МСП до фінансування та забезпечити розвиток законодавства і бізнес-середовища, які сприяють своєчасним розрахункам у комерційних операціях; 7) допомогти МСП отримати більшу користь від можливостей єдиного ринку ЄС; 8) сприяти підвищенню кваліфікації в МСП і всіх форм інновацій; 9) надати можливість МСП перетворити екологічні виклики на бізнес-перспективи; 10) заохочувати і підтримувати МСП щодо отримання вигод з росту ринків.

  • Як це працює на практиці?

Таким прикладом є ситуація з запровадженням реєстраторів розрахункових операцій. Державною регуляторною службою України було презентовано результати розрахунків вартості впровадження касових апаратів для малого бізнесу. У аналізі таких витрат йшлося про недоцільність запровадження РРО для малого підприємництва. В результаті було скасовано обов'язкове введення касових апаратів для підприємців, річний дохід яких не перевищує 1 млн. грн. Також скасовано положення щодо застосування штрафів до таких підприємців.

  • Чи зможуть чиновники до середини березня оволодіти методикою проведення М-тесту?

Так, зможуть. За своєю суттю М-тест - це розрахунок витрат, які понесе середньостатистичний суб'єкт малого бізнесу внаслідок впливу того чи іншого державного регулювання. Для розрахунку вартості регулювання найчастіше використовується метод стандартних витрат. Сама методика проведення М-тесту чітко структурована і дозволяє максимально легко (покроково) і повно оцінити прямі та адміністративні (інформаційні) витрати, які понесе малий бізнес при здійсненні відповідного регулювання. Щоб чиновники всіх рівнів оволоділи методикою проведення М-тесту, ГРС спільно з Програмою USAID "Леу" проводить ряд семінарів, а також організовує їх для громадськості, бізнес-асоціацій та об'єднань.

  • Що робити, якщо М-тест, підготовлений представниками громадськості, регуляторний орган вважає необ'єктивним і дає свій, з якого нібито випливає, що ніяких витрат малий бізнес у зв'язку з прийняттям регуляторного акту не понесе?

Законом "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" громадськості надано право брати участь у всіх етапах регуляторної діяльності регуляторних органів.

Так, громадськість має право:

• брати участь у підготовці проекту регуляторного акта;

• направити письмово розробнику і уповноваженому органу свої пропозиції та зауваження;

• отримати від розробника обгрунтовану відмову, якщо зауваження та пропозиції не враховані.

У свою чергу, надані зауваження та пропозиції можуть бути використані при проведенні експертизи відповідного регуляторного акту.