Закон щодо трансфертного ціноутворення

Facebook Поділитись
Питання:

«Закон щодо трансфертного ціноутворення»

Спрашивает: Юрій

Відповідає експерт: Юлія Дроговоз, голова Комісії УСПП з питань економічної політики

Юлія Дроговоз, голова Комісії УСПП з питань економічної політики

4 липня 2013 року був прийнятий Закон України № 408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», який набрав чинності 1 вересня 2013 року.

Законодавство про трансфертне ціноутворення є позитивним кроком в подоланні багатьох «тіньових» процесів. Бізнес в свій час погодився з необхідністю такого кроку та по мірі реалізації норм трансфертного ціноутворення переглянув свою цінову політику, перетворивши її на систему, оптимізувавши процеси та процедури ціноутворення.

Протягом всього періоду дії норм трансфертного ціноутворення бізнес намагався виконувати всі вимоги законодавства у цій сфері настільки, наскільки йому дозволяв Податковий кодекс України. Однак, враховуючи цілу низку неврегульованих питань, потреби в часі на формування офіційної позиції Міністерства доходів і зборів України, неготовність офіційних джерел інформації та самого Міністерства до реалізації законодавства у сфері трансфертного ціноутворення, бізнес увійшов в зону ризиків як в частині правильної та своєчасної подачі звітності, так і в частині застосування методик визначення звичайних цін.

З огляду на те, що законодавство було дуже складним, вимагало значного перехідного періоду (який взагалі відсутній), бізнес дуже турбувало питання високого рівня відповідальності за порушення норм ТЦО, які були встановлені в розмірі, неадекватному більшості можливих порушень, характер яких є ненавмисним.

Крім цього, у бізнесу виникло багато питань до методики визначення звичайної ціни та відповідальності за неправильне визначення податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток, оскільки застосування методів визначення звичайних цін в сучасних умовах унеможливлюються відсутністю публічних та доступних інформаційних баз даних та недосконалістю офіційних джерел інформації.  

Розуміючи весь комплекс реальних проблем, пов’язаних із запровадженням законодавчих норм у сфері трансфертного ціноутворення, бізнес звернувся до депутатів, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України з питанням відстрочення граничного терміну подання звітності про контрольовані операції або перенесення першого звітного періоду з метою доопрацювання норм законодавства щодо трансфертного ціноутворення, розробки реальних механізмів його реалізації, скасування всіх «білих плям» чинного законодавства у цій сфері та надання можливості для бізнесу підготувати якісний звіт з мінімізацією помилок при його складанні.

Після ряду обговорень та узгоджень декількох законопроектів, пов’язаних із перенесенням терміну надання звіту про контрольовані операції та зниження рівня відповідальності у разі неподання такого звіту, народним депутатом В.Ю. Хомутинніком з групи «Економічний розвиток» був підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення» (реєстраційний номер № 4527), який став найбільш компромісним з огляду на інтереси контролюючих органів та платників податку, який мав би стати прикладом реального діалогу влади та бізнесу.

30 квітня закінчився граничний термін подання Звіту про контрольовані операції - величезного масиву аналітичної інформації, представленого в електронному форматі, який потребував не одного місяця кропіткої роботи всіх юридичних та фінансових служб підприємства, залучення зовнішніх аудиторів.

І тільки 13 травня законопроект 4527 був прийнятий ВРУ, а бізнес був почутий народними обранцями.

Законопроект передбачає дуже важливі та очікувані для бізнесу зміни:

  1. Перенесений граничний термін надання Звіту про контрольовані операції за 2013 рік – з 30 квітня 2014 року до 30 вересня 2014 року.
  2. В рази зменшена відповідальність за неподання платниками податків Звіту про неконтрольовані операції та документацію: за неподання звіту – штраф зменшено з 5 % від загальної суми контрольованої операції до 100 розмірів мінімальної заробітної плати; за неподання документації – штраф зменшено зі 100 розмірів до 10 розмірів мінімальної заробітної плати. При цьому сплата цих штрафів не буде звільняти від надання Звіту та документації про контрольовані операції.
  3. У разі самостійного коригування платником податків своїх податкових зобов’язань внаслідок визначення звичайних цін, законопроектом скасована відповідальність, передбачена статтею 50 ПКУ (штрафи у розмірі 3% або 5 % від суми самостійно виправленої помилки).
  4. Продовжена з 1 вересня до 31 грудня 2014 року норма, яка передбачає розмір штрафних санкцій за донарахування податкових зобов’язань у зв’язку із застосуванням норм ТЦО, в сумі 1 гривні.
  5. Уточнено поняття контрольованої операції (замість операції запроваджений термін «господарська операція»).

Саме ці кроки є запорукою ефективного розвитку економіки, саме діалог між владою і бізнесом допоміг знайти оптимальні рішення та шляхи економічного розвитку.

Наступним кроком є спільне доопрацювання законодавства у сфері трансфертного ціноутворення, що повинно допомогти державі об’єктивно поповнити бюджет (виключно шляхом скасування схем мінімізації податків), а бізнесу знизити свої ризики внаслідок встановлення більш прозорих та чітких правил гри, однозначних у застосуванні норм ТЦО, забезпечення нормального функціонування механізмів їх реалізації.