Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми

Facebook Поділитись
Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми

Запропоновано концептуальні моделі забезпечення сталого розвитку організації та країни. Вказано на важливість сучасних систем менеджменту для сталого розвитку та акцентовано увагу на ролі менеджерів в побудові, підтримці і удосконаленні таких систем. Проаналізовано стан підготовки менеджерів в Україні та виокремлені недоліки, які існують у цій справі. Основна увага приділена аналізу визначення поняття «менеджмент» в ДСТУ ISO 9000:2015 та тлумачень, пов`язаних з терміном «менеджмент» у вітчизняних науково-технічних колах.

Детальніше в документі