Зміцнення обороноздатності держави стає пріоритетом номер один

Facebook Поділитись
Зміцнення обороноздатності держави стає пріоритетом номер один

Безумовно, парламентські слухання є вкрай актуальними і своєчасними і на сучасному етапі розвитку держави Україна зміцнення обороноздатності держави стає пріоритетом номер один. Ми розуміємо, що Україна зіткнулася з серйозними загрозами та викликами, які зачіпають практично всі аспекти національної безпеки, територіальної цілісності і державності в цілому. І ця ситуація вимагає безумовного, системного, дуже динамічного, якісного переосмислення реалізації удосконалення практично всіх секторів національної безпеки, оскільки, вони всі тісно взаємопов'язані і потребують комплексних методів вирішення. Недостатні зусилля держави, на жаль, на всіх етапах розвитку створили дуже кризову ситуацію по відношенню до забезпечення Збройних Сил Україні і в цілому воєнної організації держави, сучасним озброєнням і сучасною спецтехнікою.

Ті деякі зразки, які надходили на озброєння Збройних Сил України, були вкрай в незначній кількості, а наявна техніка, як вже було сказано в доповідях, має безпрецедентний високий рівень морального і фізичного зносу. І це, безумовно, значно знижує боєздатність і військ, і вимагає прийняття невідкладних заходів.

Дуже важливо, що сьогодні, в ході вже парламентських слухань на такому високому рівні, ми нарешті визнали, що потенціал Збройних Сил України не відповідає викликам часу, і необхідна докорінна перебудова, а відповідно і відродження оборонної промисловості.

Глибина і складність тих проблем, які накопичилися, як в сфері оборони, безпеки, обороно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва, вимагають формування якісно нової державної політики і, що дуже важливо, - концентрацію всіх політичних, інтелектуальних, ресурсних, кадрових зусиль держави в цілому і нашого суспільства.

Ми абсолютно підтримуємо і це питання вважаємо найпріорітетнішим: необхідність розробки та затвердження нової стратегії національної безпеки України, яка повинна бути основою для розробки програм воєнно-академічного та соціально-економічного розвитку країни і, безумовно, основоположним документом оборонного планування, зокрема і воєнної доктрини нашої держави.

Ми будемо наполягати на тому, щоб до розробки нової редакції Стратегії національної безпеки обов'язково були залучені провідні фахівці, наш інтелектуальний потенціал держави  і, безумовно, з врахуванням економічної складової. Всім зрозуміло, що від сталого розвитку економіки не можливо вирішити питання високого рівня обороноздатності держави.

Дуже важливо зрозуміти висновок, який ми повинні врахувати в наших подальших діях. По суті зруйнована система управління оборонно-промисловим комплексом, військово-технічним співробітництвом. Як приклад, ліквідовано Міністерство промислової політики, а концерн "Укроборонпром", Державний концерн, це по суті квазідержавна державна структура, яка не має ні повноважень, ні можливості впливати на формування державної політики в сфері оборонного комплексу. І це вимагає дуже серйозного і глибокого переосмислення і перегляду.

Ми пропонуємо, щоб в наших рекомендаціях обов'язково була врахована необхідність створення постійно діючої, підкреслюю, державної комісії з питань воєнно-промислового комплексу країни. З метою організації і координації дії всіх виконавчих органів влади управління і в тому числі чіткі і координацію, і комплексне взаємопов'язання зі всіма складовими воєнно-технічного забезпечення держави, безпеки і розвитку оборонно-промислового комплексу.

Дуже важливо для подальшого вирішення цих складних системних, скажімо прямо, кризових проблем, це формування єдиної науково-технічної промислової та економічної політики і впровадження не на папері, а на практиці стратегічного, програмного, цільового планування воєнно-економічного та соціально-економічного розвитку держави.

Відсутність такої єдиної політики, розрізненість органів виконавчої влади та управління приводять до не тільки структурно-функціональної незбалансованості та кризового фінансово-економічного стану підприємств оборонно-промислового комплексу, але серйозному розриву, що неприпустимо в умовах XXI століття у відносинах між наукою і виробництвом, втрати цілої низки базових та критично важливих технологій.

Ми впевнені, що, в наших рекомендаціях і ми це спрямуємо, в рамках створення Міністерства промисловості, економічного розвитку та торгівлі, і цей процес зараз відбувається в Кабінеті Міністрів, всі ці питання повинні бути максимально враховані.

Дуже важливо, і це питання буде впливати на всі наші наміри і завдання відпрацювати нову систему затвердження урядом показників забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, особливо стосовно створення нового і модернізації існуючого озброєння та військової техніки, обсягів і закупівлі, підкреслюю, на довгострокову перспективу. Бо ми маємо справу з наукоємною, технічно складною інтелектуальною продукцією з  довгим циклом її як проектування виробництва, так і реалізації.

Дуже важливо, щоб ці питання були максимально враховані в напрямку тих бюджетних програм, які сьогодні напрацьовуються і були затверджені раніше. Ми впевнені, що тільки ті напрямки, які враховують можливість, як мінімум, середньострокового бюджетного планування, мають можливість бути реалізованими і бути ефективними.

На жаль, в Україні  склалася практика, при якій затверджені урядом показники фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених державними цільовими програмами, не корелюються з державним бюджетом. Це неприпустимо.

На всіх рівнях влади і на всіх етапах приймалися десятки, а то і сотні програм, які не мають відповідного ресурсного забезпечення і не розв'язують державні проблеми. Тобто в країні фактично існує програмна хвороба.

Дуже важливо, і на це повинні бути спрямовані і наші рекомендації, урахувати одне дуже мудре східне, японське прислів'я, яке є сверхактуальне для нашої держави на 23 році нашої незалежності. Це прислів'я стверджує слідуюче. Стратегія без дій – це фантазерство, а дії без стратегії – це кошмар. І нам необхідно, уже маючи за спиною практично одне покоління розвитку незалежної держави, відходити від цієї ганебної практики ситуативного антикризового реагування на проблеми і відпрацьовувати стратегії дій і виконувати їх, незалежно від політичної кон'юнктури, складу  парламентів чи урядів. Ми певні в тому, що дуже важливо взаємозв'язати з  цими напрямками необхідність розробки нової редакції Державної програми розвитку Збройних Сил України. На цій основі з серйозних державних програм виробництво спецтехніки і зброї, які повинні бути комплексно взаємопов'язані з напрямками розвитку Збройних Сил України і безумовно ті напрямки, які стосуються обороно промислового комплексу України в цілому.

Дуже важливо і я просив би підтримати наші пропозиції чітко сформулювати і завдання удосконалення управління підприємствами, які сьогодні підпорядковані Державному концерну "Укроборонпром". Зокрема, в першу чергу, чіткої програми інвентаризації… Довожу до відома, що декілька скликань Верховної Ради в цьому залі затверджували переліки підприємств оборонного комплексу, яким заборонено бути в процедурі корпоратизації, акціонування, приватизації. І ці десятки підприємств за ці останні 15-20 років не мали жодної гривні державного замовлення. І в той час вони не мають можливості з урахуванням ринкової кон'юнктури, з урахуванням конкурентоздатності, з залучення інвестиції приймати відповідні рішення і по-тихому вмирають, а з ними вмирають кадри, інтелект, науково-технічна промислова база. І нам необхідно провести цю інвентаризацію і прийняти відповідні рішення в рамках вищезазначених стратегій і дати можливість, шанс розвитку цим підприємствам, а за цим величезні колективи.

Ми пропонуємо, щоб по цим всім напрямкам і, є попередня домовленість з Главою держави, з урахуванням тих пропозицій і доповнень, які будуть сформульовані на слуханнях в ході обговорення і редакцію вже остаточних наших рекомендацій Комітет з питань національної безпеки і оборони готовий з тим, щоб ці рекомендації були основною проекту рішення засідання Ради національної безпеки і оборони  України з тим, що в короткі терміни провести необхідне засідання Ради національної безпеки і оборони, затвердити наше рішення, першочергові заходи щодо забезпечення Збройних Сил України, підвищення ефективності використання науково-технічного, виробничого потенціалу обороно-промислового комплексу указом Президента України, який є обов'язковим до виконання. 

Виступ А.К.Кінаха на парламентських слуханнях:

"Обороноздатність України  у ХХІ столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання"

23 липня 2014 року