Анатолій Кінах Об'єднання організацій роботодавців України

З ділових ЗМІ

ЛIГАБiзнесIнформ // Роботодавці презентували ТОП-12 завдань з метою змін у економіці країни
5 лютого в Києві за участі провідних українських підприємців, керівників галузевих…

№51 (Липень, 2018)

№51 (Липень, 2018)
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
Ваш надійний партнер

Майко Віталій Іванович

06.12.2013 18:12
Майко Віталій Іванович

Віце-президент УСПП, президент Київської міської асоціації роботодавців

Народився у 1936 році. В 1959р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «фізика напівпровідників». Почав працювати в м. Київ на п/с 24 (сьогодні назва НДІ «КВАНТ»), згодом став керівником науково-дослідного відділу, головним конструктором напрямку активної радіолокації, членом Ради головних конструкторів галузі, заступником головного інженера НДІ «КВАНТ», а в 1968 році заступником директора по виробництву – керівником дослідного виробництва, проводить його технічне переозброєння. Дослідне виробництво визнається кращим в галузі.

У зв’язку зі зростанням об’ємів розробок інституту та необхідністю прискорення впровадження досягнень науки в життя, було прийнято рішення перетворити науково-дослідний інститут «КВАНТ» у Науково-виробниче об’єднання. В.І.Майко призначається заступником генерального директора об’єднання з виробництва, директором дослідного заводу. Під його керівництвом здійснюється будівництво заводів, виробничих підрозділів в Україні, Росії, за кордоном. Загальна кількість робочих місць, створених для виконання розробок інституту становила біля 100 тисяч.

Виходячи із необхідності термінового збільшення виробництва особливо важливих та складних радіолокаційних комплексів в інтересах військово-морського флоту, в 1981 році В.І.Майко призначається директором серійного заводу «Буревісник». За короткий термін завод збільшує виробництво особливо складної техніки у п’ять разів.

Після набуття незалежності Україною Віталій Іванович організовує розробку нової техніки, що необхідна державі. Це – медичні апарати (на початку – наркозно-дихальні), радіолокаційні станції. Нині відповідними апаратами штучного дихання оснащені всі вітчизняні лікарні. Кордони країни охороняються за допомогою вітчизняних радіолокаторів. Сьогодні під керівництвом В.І.Майка ведеться освоєння у виробництві та впровадження в медичну практику новітнього досягнення медичній техніки апарат ранньої діагностики захворювань серця «Кардіомагскан».

В.І.Майко бере активну участь в суспільному житті країни: депутат Позняківської селищної Ради в м. Києві – 1982 рік, депутат Дарницької районної Ради в м. Києві – 1986 рік, депутат міської ради м. Києва – 1991 – 1995 роки. В 2002 році обраний, а в 2005 році переобраний Народним депутатом України. Працював головою підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва.

Є одним з головних організаторів Українського союзу промисловців і підприємців, з дня його заснування віце-президент, президент Київської міської асоціації промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку – Асоціації «Київ», президент Київської міської асоціації роботодавців. Член політради Партії промисловців та підприємців України. Призначався співголовою Національної Ради соціального партнерства при Президенті України.

За свою виробничу діяльність нагороджений орденом «Знак Пошани», орденом «Трудового Червоного прапору», орденом Ярослава Мудрого V ступеня, багатьма медалями. Заслужений машинобудівник України. Автор 41 винаходу в області радіолокації та медичної техніки. Лауреат державної премії в галузі науки та техніки.

5 причин стати членом УСПП

  • Члени УСПП можуть брати участь у вдосконаленні нормативно-правової бази бізнес-діяльності, запобігти впровадженню антипідприємницьких норм та правил.
  • Вам допоможуть налагодити стосунки з банківськими, науковими установами, виробничими, консалтинговими компаніями для розвитку власного бізнесу, запропонують новий перспективний напрямок діяльності на стику галузей.
  • Члени УСПП можуть брати участь у роботі міжнародних бізнес-форумів, діяльності двосторонніх міжурядових комісій.
  • УСПП пропонує своїм членам систему корпоративної безпеки, яка допоможе у випадку суперечок з недобросовісними партнерами та рейдерами, захистить від бюрократичного тиску та свавілля.
  • Ви увійдете в атмосферу соціально відповідального бізнесу, зможете усвідомити необхідність позитивного впливу вашої компанії на суспільство та навколишнє середовище.