Якість має стати національною ідеєю України

Facebook Поділитись
Якість має стати  національною ідеєю України

В Києві відбувся Х-й Всеукраїнський з’їзд якості  «Якість як національна ідея України». Актуальність  з’їзду обумовлена складним соціально-економічним станом України та необхідністю забезпечення суттєвого підвищення рівня ділової досконалості всіх ланок української економіки.

Всеукраїнський з`їзд якості – це добровільне зібрання представників підприємств (установ, організацій) України будь якої сфери діяльності, що мають зацікавленість в розв`язанні проблем якості в Україні.  З`їзд мав на меті опрацювати  шляхи підвищення досконалості і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення життя громадян України.

Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) за підтримки Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та Громадської ради при МЕРТ, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  Міністерства освіти і науки України та ін.

На ім`я учасників з’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради України та Генерального директора EFQM (Європейського фонду менеджменту якості).

«Хочу висловити подяку  Українській асоціації якості, яка послідовно на протязі багатьох років  в складних умовах інтеграції формує порядок денний з питань ділової досконалості та  якості продукції, виробництва,  менеджменту,  визначаючи їх як принципові та  стратегічно важливі, такі, що створюють конкурентоспроможність  економіки, держави, принципово впливають на рівень життя людей», – відмітив  президент УСПП Анатолій Кінах.

Президент  Української асоціації якості П.Я.Калита наголосив, що  проблеми підвищення ділової досконалості і конкурентоспроможності підприємств та потреби сприяння їм з боку уряду залишаються, на жаль,  поза увагою громадськості. При цьому  саме «недосконалість» українських підприємств породжує низку проблем – постачання небезпечної продукції та порушення прав споживачів; випуск неконкурентоспроможної продукції; високу собівартість продукції та низьку продуктивність праці; порушення термінів постачання продукції та договірних зобов`язань, непродуктивні витрати ресурсів, зокрема енергетичних; несплату  податків та дефіцит бюджету; зубожіння громадян через втрату робочих місць та мізерну платню; забруднення довкілля та соціальну напруженість тощо. Крім того, «недосконалість» породжує умови для розвитку корупції.

Він зазначив, що в Україні до цього часу продовжує панувати застаріла філософія дефіцитного ринку, яка заклала хронічне відставання вітчизняної економіки. Так, незважаючи, що в умовах насиченого ринку конкурентна боротьба переважно точиться понад норми стандартів, до цього часу вважається, що для забезпечення конкурентоспроможності достатньо відповідати стандартам і технічним регламентам.  У нас  продовжують стверджувати, що для забезпечення конкурентоспроможності достатньо сконцентрувати увагу на продукції, в той час як на насиченому ринку першочергова увага приділяється системам управління (менеджменту). В Україні далеко не завжди адекватно розуміють, якими мають бути сучасні системи менеджменту  і що потрібно робити для підвищення їх ефективності. Як наслідок, українські компанії не спроможні адекватно реагувати на зміни,  які постійно виникають на глобальному насиченому ринку. В Україні практично не готують фахівців, які системно і комплексно розуміються на сучасному менеджменті та його впливі на конкурентоспроможність організацій. Владні структури та суспільство в цілому ще не приділяють належної уваги проблемам системного менеджменту та досконалості підприємств, організацій і установ, притаманних насиченому ринку. У світі набирає обертів четверта промислова революція, в результаті якої конкурентна боротьба на світових ринках ще більше загостриться. Однак в Україні маємо відсторонення від розв`язання проблем якості та досконалості з боку МЕРТ, Нацдержслужби.  Тому  з`їзд запропонував резолюцію, яка спрямована на розгортання в країні масового руху за суттєве підвищення рівня досконалості вітчизняних підприємств, організацій і установ (додається).

Віце-президент Транспортної академії України, директор Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту А.М. Редзюк зазначив, що в плані технічного регулювання, стандартизації і оцінки відповідності за останній час в Україні відбулися зміни на краще. Однак ця сфера ще потребує вдосконалення.

З’їзд ухвалив також Звернення  до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Резолюція

Звернення