В Україні потрібно вводити більш кардинальні заходи підтримки бізнесу через наслідки пандемії Covid-19 (аналіз законодавчих норм)

Facebook Поділитись
В Україні потрібно вводити більш кардинальні заходи підтримки бізнесу через наслідки пандемії Covid-19 (аналіз законодавчих норм)

Парламент проголосував за закони, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19) серед населення України та підтримку платників податків на період здійснення відповідних заходів. На потребі антикризових заходів для бізнесу, особливо малого і середнього підприємництва, наголошував УСПП та Антикризова рада громадських організацій. Ця практика, до речі, вже застосовується в країнах ЄС , які так само боряться із поширенням пандемії Covid 19 та її наслідками для національних та загальноєвропейської економік.

В УСПП проаналізували документ та відзначають: серед запроваджених змін є заходи, які декларують позитивні наміри влади з врегулювання ситуації, але цей список неповний, адже вплив пандемії та карантину на вітчизняну економіку буде більш, ніж відчутним.

По-перше, підтримка суб’єктів господарювання здійснена на недостатньому рівні, оскільки запроваджені зміни до податкового та іншого законодавства мають точковий характер та не зможуть нівелювати зниження ділової активності, погіршення фінансового стану підприємств та підприємців, зростання неплатоспроможності. На фоні економічної кризи, падіння промислового виробництва, не вирішених проблем малого бізнесу запровадження карантину завдасть додаткового руйнівного удару як по суб’єктам господарювання (промисловцям та підприємцям), так і по населенню. 

Вже сьогодні роботодавці змушені звільняти своїх працівників або відправляти їх у відпустку без збереження заробітної плати, зростають борги підприємств перед кредиторами, багато представників бізнесу змушені призупиняти діяльність.

На фоні державної підтримки окремих суб’єктів господарювання є ризик банкрутства інших представників бізнесу, що може мати додатковий негативний ефект, пов'язаний з рейдерством.

Запровадження заходів із запобігання поширенню короновірусу повинен був супроводжуватись, в першу чергу, розробкою програми соціально-економічного розвитку, першочергових заходів з виведення країни з економічної кризи. 

УСПП ще на початку року направив уряду Програму «Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет», в якій пропонує комплексні заходи з економічного розвитку. Йдеться про розширення доступу виробників до кредитування за прийнятними ставками, стимулювання внутрішнього попиту на продукцію, розробку Стратегії промислового розвитку, галузевих програм підтримки ракето-, авіа-, машинобудування тощо.

Прийнятим законом (№530) встановлена додаткова відповідальність, зокрема за неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи в розмірах, які є неадекватними самому порушенню.

Крім цього, тимчасове звільнення від сплати єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку, самозайнятих осіб та членів фермерських господарств за період, протягом якого такі особи не здійснюють діяльність/не отримують дохід, повинно бути запроваджено на постійній основі. 

При цьому порядок сплати єдиного податку не зазнав змін, а тому його сплата повинна відбуватись за будь-яких умов.

Залишилось без уваги звернення Аудиторської палати України щодо звільнення від відповідальності суб’єктів господарювання за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік. 

На фоні зупинення ділової активності, девальвації національної валюти, зростання безробіття, погіршення прогнозів щодо зростання ВВП, уряд та ВРУ повинні запропонувати бізнесу більш кардинальні заходи підтримки бізнесу, вважає УСПП. Зокрема:

- запровадити податок на виведений капітал;

- зменшити ставки ПДВ на низку соціально важливих товарів;

- зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці, в тому числі звільнити від сплати ПДФО на період введення карантину та 60 днів після закінчення карантину від сплати ПДФО у разі відсутності виплати заробітної плати.

Президенту України пропонуємо скористатись правом вето щодо Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. та повернути його до парламенту для серйозного доопрацювання.

Додаток