Індекс підприємництва в Україні удвічі нижчий за світовий - дослідження СУП

Facebook Поділитись

6 жовтня Спілка українських підприємців презентувала результати першого в Україні дослідження Портрету українського підприємця.

В опитуванні, яке тривало 2 місяці, взяли участь 2000 підприємців, з яких відібрано 1000 анкет.

«Це перше в Україні глибинне дослідження портрету підприємця, хоча подібні опитування є постійною практикою в економічно розвинених країнах. Своїм завданням ми бачимо розвиток та популяризацію культури підприємництва, а такий «зріз приватного сектору» допомагає виявити та нівелювати стопери, що заважають вести бізнес в нашій країні, донести ситуацію до представників влади», - зазначила виконавча директорка СУП Катерина Глазкова.

Серед учасників дослідження 70% становили власники мікробізнесу (до 10 співробітників, оборот - до 5 млн грн), 24% - малого (10-100 співробітників, оборот - 5-50 млн грн), 4% - середнього (100-250 співробітників, оборот - 50-100 млн грн) та 3% - великого (від 250 співробітників, оборот - від 100 млн грн).

Про респондентів
Понад 80% респондентів мають вищу освіту, більше 60% є власниками одного підприємства. Четверта частина опитаних володіють двома підприємствами. 68% власників ведуть бізнес на території Україні, з яких чверть - у Києві, 13% - у різних країнах світу. 

82% - не експортують в інші країни. Серед основних ринків збуту українських підприємців – країни Європи - 11%, сусідні країни (Білорусь, Польща, Молдова) - 7%, США – 7%, країни Азії - 5%.

Серед учасників дослідження 70% становили власники мікробізнесу (до 10 співробітників, оборот - до 5 млн грн), 24% - малого (10-100 співробітників, оборот - 5-50 млн грн), 4% - середнього (100-250 співробітників, оборот - 50-100 млн грн) та 3% - великого (від 250 співробітників, оборот - від 100 млн грн).


Портрет українського підприємця
За підсумками дослідження СУП визначив характеристики типового власника бізнесу в Україні:
- Чоловік віком 31-45 років, має вищу освіту;
- Займається роздрібною та гуртовою торгівлею (включаючи електронну торгівлю);
- Власник одного або двох невеликих підприємств (мікро- або малого бізнесу);
- Найбільші страхи підприємця: фінансові зобов’язання та економічна криза;
- 8,4 років у бізнесі;
- Основні мотиви започаткування бізнесу: самореалізація та можливість втілювати власні ідеї (75%), фінансова забезпеченість (74%) та незалежність від роботодавця (65%);
- Основні страхи підприємців: постійні фінансові зобов’язання (68%), загроза економічної кризи (52%);
- Вважає рушійними силами свого бізнесу власну енергію та завзятість, гнучкість у прийнятті рішень;
- Приділяє бізнесу 47 годин на тиждень і вважає, що результат від ведення бізнесу вартий витрачених зусиль;
- Основні проблеми бізнесу в Україні – високе податкове навантаження та постійна зміна «правил гри»;
- Вважає, шо бізнесу необхідна державна підтримка (кредитування, пільги, гранти).

Проаналізувавши профіль власників бізнесу різного рівня та сфер, визначили п’ять ознак, за якими доцільно характеризувати українських підприємців:
- Готовність ризикувати в бізнесі;
- Новаторство;
- Організаторські навички управлінця;
- Чесне та законне ведення бізнесу;
- Залежність власного бізнесу від зовнішніх обставин.


Виходячи з того, наскільки ознака властива або не властива підприємцю, виділили п’ять основних типів підприємців Україні:
- Працюючі мікровласники (19%, ведуть бізнес у спокійному стилі, початківці, що прагнуть «довести до ладу започатковане»);
- Проворні новатори (22%, оперативно вловлюють наявні проблеми, недоліки та самостійно керують їх виправленням, завжди прагнуть знаходити нові можливості для бізнесу);
- Ідейні натхненники (19%, активні та натхненні власники бізнесу, постійно генерують творчі ідеї та розглядають нові напрямки бізнесу);
- Кити бізнесу (21%, великі підприємці, несуть повну відповідальність за свої дії та власний бізнес, не покладаються на зовнішні обставини, здатні швидко підлаштовуватися);
- Відсторонені власники (18%, переважно є власниками одного мікробізнесу у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, часто ставляють перед собою нереальні цілі, рідше за інших використовують демократичний стиль управління).

 


Індекс підприємництва
Індекс підприємництва - це показник, який ґрунтується на трьох «компонентах»: бажання відкрити свою справу, стійкості до перешкод і здійсненності ідеї.

Спілка українських підприємців порахувала індекс підприємництва в Україні та порівняла його зі світовим: 
- Україна менш налаштована на ведення бізнесу, аніж світ в цілому – показник підприємницького настрою в Україні майже вдвічі менший (27), ніж аналогічний у світі (51).
- Найменше українські підприємці вірять в результат, адже не завжди володіють необхідними навичками та ресурсами для започаткування власної справи. Не дивлячись на це, все ж пробують, що є особливістю менталітету українців.
- Незважаючи на величезне бажання та витривалість, існують острахи невдачі: постійні фінансові зобов’язання (виплати заробітної плати, виплати постачальникам, борги), загроза економічної кризи, надмірне емоційне навантаження, загроза втрати бізнесу (включно з рейдерством).
- Підприємці у столиці більш оптимістично налаштовані щодо «здійсненності» свого бізнесу в порівнянні з колегами з інших регіонів України.
- Бажаність і стійкість в українських підприємців вища в порівнянні з відповідними світовими показниками майже в півтора рази, що доводить їх витривалість.

Основні проблеми та бачення власного бізнесу через 5 років
На думку українських підприємців, в Україні існує ряд перешкод для швидкого та якісного розвитку підприємницької діяльності, серед яких найбільш вагомими є: високе податкове навантаження та складність адміністрування податків (63%), постійна зміна «правил гри» (63%) , а також відсутність доступних кредитів та інших джерел швидкого отримання оборотного капіталу (61%).

Як результат, основний «стопер» розвитку бізнесу в Україні – це сама держава та її апарат: низька купівельна спроможність українців, відсутність надійної судової системи, незахищеність приватної власності/рейдерство – ті моменти, які повинні вирішуватися та коригуватися на рівні державного управління.

Незважаючи на недосконале бізнес-середовище, українські підприємці бачать майбутнє країни через 5 років позитивно: економічно розвинена, успішна та самодостатня країна із західним курсом розвитку (вступ до ЄС), без війни, з цілісною територією та верховенством права.


Спілка українських підприємців - автор ідеї дослідження 
Ukrainian Marketing Group - розробник методології 
За підтримки CIPE Ukraine