Звернення 9-го Всеукраїнського з’їзду якості до Президента, ВРУ та КМУ

Facebook Поділитись
Звернення 9-го Всеукраїнського з’їзду якості до Президента, ВРУ та КМУ

22 травня 2015 року в Києві відбувся 9-й Всеукраїнський з’їзд якості. Головна мета З’їзду, який пройшов під девізом “Якість як національна ідея України”, – виробити загальнонаціональні підходи до підвищення ділової досконалості українських підприємств, організацій і установ як вирішального фактору забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та поліпшення якості життя громадян України.

Організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація якості (УАЯ), УСПП, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України та Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З’їзд підтримали: Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінприроди, Міноборони, МОН, МЗС, Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб, агентств, комітетів і інспекцій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, провідних всеукраїнських громадських організацій, зокрема об`єднань промисловців і підприємців. У роботі З’їзду взяли участь 186 делегатів та понад 40 гостей.

Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості, а також пріоритетні напрями поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення ділової досконалості й конкурентоспроможності українських підприємств, організацій і установ, делегати з’їзду відзначили, що за період, який пройшов після 8-го З’їзду, в Україні здійснено ряд заходів щодо поліпшення ситуації у цій сфері. Разом з тим, на сьогоднішній день ще існує низка суттєвих проблем, які потребують розв’язання на державному рівні, об’єднання та консолідації органів влади і громадськості для забезпечення інноваційного розвитку економіки й підвищення якості життя громадян України.

В умовах глобалізації світової економіки є нагальна потреба суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, організацій і установ.

Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС та на адміністративну й економічну реформи, що проводяться в країні, 9-й Всеукраїнський з’їзд якості звертається до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією:

- врахувати Резолюцію 9-го Всеукраїнського з’їзду якості при реалізації реформ, національних і державних програм, прийнятті нормативно-правових актів, дати доручення з їх використання центральним та місцевим органам виконавчої влади;

- зважаючи на те, що ділова досконалість підприємств, організацій і установ – це головна ланка, за яку можна витягнути ланцюг соціально-економічних проблем, ввести на законодавчому рівні формулу «Чим досконаліша організація, тим комфортніше їй в Україні» та зробити усе можливе для мотивації розвитку масового руху за ділову досконалість і якість;

- оголосити 2016–2018 роки в Україні роками ділової досконалості та якості, в межах яких передбачити проведення комплексу цілеспрямованих заходів, зокрема визначених у Резолюції З’їзду;

- передбачити навчання відповідальних працівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівників галузевого і регіонального рівня сучасним знанням у сфері ділової досконалості і управління якістю як факторам підвищення якості державного та муніципального управління.

Додаток. Резолюція 9-го Всеукраїнського з’їзду якості на 8 арк.