Цілі сталого розвитку: як їх досягнути

Facebook Поділитись
Цілі сталого розвитку: як їх досягнути

Дуже важливо, що найкращі менеджери країни, фахівці справи зростання досконалості розглядають поняття якості, безпеки і конкурентоспроможності разом. Це дійсно є базою  ділового успіху, що за наявності інших складових –   сприятливих умов для розвитку промисловості або підприємництва – забезпечує і економічне процвітання, і виведення України в число лідерів. Таку думку перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров висловив, відкриваючи традиційну науково-практичну конференцію, яка відбувається в рамках Днів якості в Україні – «Досконалість організацій: ділова культура і системний менеджмент».

Концептуальні питання системної реалізації Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» розкрив президент Української асоціації досконалості та якості Петро Калита. Він підкреслив, що  цілями сталого розвитку України визначено подолання бідності, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і забезпечення здорового способу життя,  всеохоплююча якісна освіта та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх, а також забезпечення гендерної рівності.

Серед визначених цілей також  –  забезпечення доступу до сучасних джерел енергії для всіх, сприяння сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям і скорочення нерівності, забезпечення екологічної стійкості  населених пунктів тощо.

На конференції йшлося про новітні тенденції світових уявлень про досконалу організацію,  заходи з поліпшення якості вищої  та загальної середньої освіти в Україні; підготовку сучасних фахівців з менеджменту.