Звернення учасників круглого столу «Щодо проблематики навколо імплементації з 01.07.2019 р. норм законодавства щодо діяльності, пов’язаної з операціями з пальним»

Facebook Поділитись
Звернення  учасників круглого столу «Щодо проблематики навколо імплементації з 01.07.2019 р. норм законодавства щодо діяльності, пов’язаної з операціями з пальним»

Звернення

учасників круглого столу

«Щодо проблематики навколо імплементації з 01.07.2019 р. норм законодавства щодо діяльності, пов’язаної з операціями з пальним»

12 червня 2019 року

 

Верховною Радою України 23.11.2018 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від № 2628-VIII (далі – Закон № 2628), яким з 01.07.2019 р. докорінно змінюються принципи та система адміністрування акцизним податком з реалізації пального.

Учасники Круглого столу, які представляють потужні галузеві асоціації та провідні державні компанії добувної та переробної промисловості, енергетики, виробників сільськогосподарської продукції, автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту,  за підсумками обговорення  відзначили можливість настання масштабних негативних економічних наслідків та значних ризиків для реального сектору економіки, у зв’язку із запровадженням нових механізмів контролю за обігом та обліком пального саме для кінцевих споживачів пального у визначений законодавством термін.

Зазначені ризики, на думку учасників Круглого столу, створюють реальні передумови для зупинки економічної діяльності з 1 липня 2019 року підприємств таких галузей, як енергетична, металургійна, хімічна, сфери транспорту та сільського господарства, що буде мати вплив на всю економіку України, а значить, ставить під загрозу економічну безпеку нашої держави.

В ході обговорення проблематики учасниками Круглого столу була виділена низка вагомих чинників та обставин, що можуть призвести до виникнення ризиків суттєвих економічних втрат як на рівні окремих підприємств, так і видів економічної діяльності загалом:

По-перше, імплементація норм, запроваджених Законом № 2628, щодо контролю за зберіганням пального є нічим іншим, як перенесенням тягаря щодо обліку та обігу пального на кінцевих його споживачів – представників промисловості, сільського господарства та перевізників, спробою перерозподілити ринок за рахунок обмеження операцій з пальним його споживачами, оскільки дотримання певних вимог неможливе через відсутність прозорих механізмів для їх виконання.

Така імплементація вимагає витрачання такими споживачами значних додаткових фінансових, людських ресурсів, не передбачених ані фінансовими планами, ані бюджетами підприємств, а також витратами часу, що перевищують законодавчо відтермінований строк набрання чинності відповідних норм Закону № 2628 (зокрема, у разі необхідності проведення тендерних закупок додаткового обладнання, отримання необхідних дозвільних документів).

По-друге, відсутність підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для запровадження системи адміністрування акцизного податку з реалізації пального (форми акцизної накладної, заявки на поповнення, нормативів втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску та транспортування, положень про застосування в технологічних процесах авіапаливозабезпечення та інших).

По-третє, відсутність нормативно-правових актів з врегулювання технічних та технологічних питань, пов’язаних із встановленням додаткового обладнання з обліку пального та передачею даних щодо показників такого обліку до органів ДФС України.

Встановлення витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників потребує тимчасової зупинки технологічного обладнання та, в багатьох випадках, взагалі унеможливлене у зв’язку з тим, що існуюче технологічне обладнання не передбачає його додаткове  оснащення такими витратомірами та рівнемірами. В авіаційній галузі застосування норм цього Закону несе загрозу якості пального.

Передавання даних з обліку пального в режимі 24/7 без втручання у процес людського фактору не підкріплене технічними рішеннями (зокрема, це потребує на практиці застосування спеціального програмного забезпечення з обов’язковою участю фахівця у сфері обліку за пальним), що унеможливлює виконання вимоги щодо передання даних обліку пального день у день до 23:59 для цілих сфер економічної діяльності безперервного циклу.

По-четверте, наявність дискримінаційної складової у запроваджених змінах, що є порушенням одного з основних принципів податкового законодавства щодо рівності всіх платників податків перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків.

По-п’яте, Законом № 2628 були внесені зміни до Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481), якими впроваджується ліцензування діяльності з виробництва, оптової/роздрібної торгівлі, зберігання пального.

Відповідними змінами запроваджені ліцензійні умови, що стосуються надання по кожному місцю зберігання пального пакету дозвільних документів. При цьому відсутнє чітке визначення як самого місця зберігання пального (від газонокосарки та генератора до резервуару та пересувного транспортного засобу), так і можливість виконати всі вимоги щодо дозвільної документації.  

В-шостих, запровадження додаткової фінансової та іншої відповідальності за не реєстрацію акцизних складів (від 1 млн. грн. – за не реєстрацію кожного акцизного складу), не встановлення витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників (від 20 тис. грн. за не обладнання кожного окремого резервуару лічильниками), за використання транспортних засобів, не зазначених в акцизних накладних (санкція у вигляді вилучення пального та транспортних засобів з вільного обігу), може призвести до колапсу та зупинення діяльності багатьох підприємств, в тому числі тих,  що відносяться до стратегічно важливих для економіки України[1].

Виходом з цієї ситуації є виключно відтермінування введення в дію нових правил адміністрування акцизним податком та ліцензійних вимог з метою їх подальшого доопрацювання із залученням представників реального сектору економіки, в першу чергу, кінцевих споживачів пального.

З огляду на вищевикладене, учасники Круглого столу закликають до всебічного аналізу ситуації, предметної аргументації та звертаються до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, голів фракцій та голів комітетів Верховної Ради України із проханням:

  1. Ініціювати термінове включення проекту Закону (реєстр.№10212) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо покращення адміністрування окремих податків і зборів» від 09.04.2019 р. до порядку денного парламенту та його розгляду за скороченою процедурою.
  2. Скасувати ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють споживання пального для потреб власної діяльності, – кінцевих споживачів пального.
  3. Залучити експертів-учасників Круглого столу до всебічного аналізу ситуації, що склалась, та комплексного доопрацювання прийнятих Законом № 2628 норм законодавства. 

 [1] Більш детальна аргументація учасників Круглого столу наведена у Додатку до цього Звернення.

 

Оригінал звернення

Додаток