Законодавчі ініціативи УСПП

Промисловці та підприємці роблять свій внесок у вдосконалення законодавчої бази, будучи членами громадських колегій та рад більшості структур виконавчої влади. 


За останні 10 років УСПП підготував та подав через своїх представників у парламенті близько 300 законодавчих ініціатив, з яких понад тридцять знайшли своє втілення у відповідних законах України. Йдеться про оподаткування, закупівлі за державні кошти, регуляторну політику, малий та середній бізнес, підтримку окремих сфер  економіки,   інтелектуальну власність, соціальний діалог тощо.

УСПП зробив значний внесок у прийняття  важливих для економіки  рішень: щодо розстрочки сплати ПДВ  при ввезенні обладнання для промислових підприємств, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ товарів, які імпортують підприємства авіабудівної галузі; закон №7275 щодо протидії тиску на бізнес (проти так званих «масок-шоу»); зниження на 20% портових зборів тощо. Частина рекомендацій УСПП врахована в Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду до 2020 року. 

Департамент права, тел.:278-46-30,279-79-94, e-mail: konobase@ukr.net