Рішення з’їздів УСПП

ХШ з’їзд УСПП (15.12.2011р.). Відбувся серйозний аналіз системного діалогу влади і бізнесу, ухвалено рішення щодо його поглиблення та якісного наповнення. Делегати проаналізували умови розвитку національного товаровиробника, експортно-імпортну політику держави. Прийнято рішення започаткувати загальнонаціональну програму “Виробляти в Україні має бути вигідно”. А.К.Кінаха – переобрано президентом УСПП.

ХІІ з’їзд УСПП (15.09.2007 р.). Наголошено, що громадські організації, які об’єднують підприємців, повинні збільшити свій вплив на вирішення нагальних суспільно-економічних проблем. Вони мають стати незалежними,  з розгалуженими регіональною і галузевою структурами та досвідом вирішення актуальних економічних завдань. Делегати з’їзду одноголосно обрали президентом Українського союзу промисловців і підприємців А.К. Кінаха. Прийнято рішення затвердити зміни до Статуту УСПП, які стосуються вдосконалення роботи регіональних відділень, розбудови та укріплення організації зсередини.

XІ з’їзд УСПП (7.07.2006р.). З’їзд УСПП проведено в Національному палаці «Україна». Промисловці і підприємці намічають нові завдання  – сприяння високотехнологічним виробництвам та зростання експортного потенціалу, збереження та розвиток транзитних можливостей України, впровадження енергозберігаючих технологій, налагодження  системи фінансово-кредитної підтримки і залучення інвестицій у малий та середній бізнес.

Х з’їзд УСПП (4.09.2003 р.). З’їзд підтвердив правильність обраного УСПП курсу з посилення впливу на поточну соціально-економічну ситуацію в країні, участі у роботі органів законодавчої та виконавчої влади, а також зростання кількісного та якісного складу, зокрема, за рахунок вступу до організації нових підприємницьких структур. На той час чисельність членів Союзу сягнула 38 тисяч (з урахуванням асоційованих). УСПП об’єднав суб’єкти господарювання, які виробляють близько 80% ВВП країни. Було  заявлено про необхідність  переходу економіки від екстенсивного до інноваційно-інвестиційного розвитку, вдосконалення податкової та регуляторної політики, співпраці влади та промислово-підприємницької спільноти із захисту інтересів вітчизняних товаровиробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

IХ з’їзд УСПП (29.03.2001 р.). Напередодні проведені спільні засідання з Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом, Державним комітетом промислової політики України, під час яких обговорювалися ініціативи УСПП щодо вдосконалення державної політики у сфері приватизації, створення конкурентного середовища, оподаткування та наповнення бюджету.

VІІІ з’їзд УСПП (30.05.2000 р.). Делегати з’їзду констатували перетворення Українського союзу промисловців і підприємців на потужну авторитетну організацію. Представники УСПП  працюють у колегіях провідних міністерств і відомств. Укладені  угоди про співробітництво з Міністерством закордонних справ, Державною податковою адміністрацією України, Фондом держмайна. На з’їзді було затверджено Програмні засади діяльності УСПП на 2000-2002 роки, а також прийнято рішення про активізацію роботи у регіонах.

VІІ з’їзд УСПП (16.02,  другий етап – 25.05.1999 р.). Надзвичайний з’їзд було скликано з метою прийняття  системної програми Першочергових антикризових заходів, яка, зокрема, передбачала реформування податкової політики, подолання платіжної кризи, вдосконалення фінансово-кредитної системи, формування ринкової інфраструктури та впровадження інвестиційних механізмів. Ухвалено Перелік законодавчих ініціатив УСПП з актуальних соціально-економічних питань.  Першочергові антикризові заходи пропонувалися як основа для відповідних державних програм, але стали програмою розвитку самого Союзу.

VI з’їзд УСПП (21.01, другий етап – 19.05.1997 р.).  Делегати  звернулися до Президента України, ВРУ та КМУ з вимогами консолідувати  зусилля, скасувати рішення про призупинення приватизації великих підприємств за участю стратегічних інвесторів; прийняти закони України «Про соціальне партнерство» та «Про об’єднання роботодавців».  Уряду запропоновано затвердити Державну програму розвитку експортного потенціалу в Україні, а також рекомендації щодо системного вирішення проблем платіжної кризи. Президентом Українського союзу промисловців і підприємців було обрано А.К. Кінаха.

V з’їзд УСПП (30.03.1996р.). Прийнята  Програма дій УСПП з  налагодження роботи вітчизняних товаровиробників в умовах формування ринку та створення конкурентного середовища. Визначені основні заходи з фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств, залучення інвестицій, організації зовнішньоекономічної діяльності, підтримки підприємництва тощо. Президентом УСПП обрано А.К. Мінченка, екс-голову Державного комітету України з матеріальних ресурсів.

ІV з’їзд УСПП (14.04.1994 р.). Делегати з’їзду звертаються  до парламенту  та уряду з пропозицією  спільного  розроблення програми, яка  спрямована на виведення держави з кризи.

ІІІ з’їзд УСПП (9.12.1993 р.).  Висунуто  вимоги до представників влади щодо необхідності проведення консультацій з промисловцями і підприємцями для пошуку шляхів подолання таких явищ, як гіперінфляція, криза фінансово-кредитної системи, зменшення виробництва, стрімке падіння рівня життя населення. Президентом УСПП обрано Л.Д. Кучму, на той момент – екс-прем’єр-міністра України. 

ІІ з’їзд УСПП (6.03.1993 р.).  Триває активна розбудова регіональних структур. Організація вже налічує 2082 колективних члени та більше 300 тисяч індивідуальних членів. У 18 областях відкриті  регіональні асоціації або відділення Союзу. З’їзд, зокрема, прийняв рішення допомогти суб’єктам господарювання у налагодженні конструктивної взаємодії з органами влади та громадськими організаціями, а також у розширенні міжнародних зв’язків. Було затверджено Програму УСПП з реалізації  соціально-економічних реформ в Україні.