Постанови Правління

Засідання Правління 18 квітня 2014 року

Постанова «Про прийом у члени УСПП»

Постанова «Про програму співробітництва УСПП з ВРУ та КМУ по подоланню соціально-економічної кризи в Україні»

Постанова «Про затвердження змін у складі Правління УСПП»

Постанова «Про удосконалення законодавства щодо громадських об’єднань»

Постанова «Про напрацювання нових можливостей експорту українських товаровиробників» 

Засідання Правління 24 січня 2014 року

Постанова «Про прийом у члени УСПП»

Постанова «Щодо поточної соціально-економічної ситуації в Україні»

Постанова «Про затвердження змін у складі Правління УСПП»

Постанова «Про вдосконалення організаційно-статутної діяльності регіональних відділень УСПП»

Постанова «Про додаткове забезпечення системи заходів направлених на представництво інтересів членів УСПП та позиціонування діяльності УСПП»

Постанова «Про делегування представників УСПП до складу громадських рад при центральних органах виконавчої влади»

Засідання Правління 17 травня 2013 року

Постанова "Про прийом у члени УСПП"
Постанова "Про державну програму активізації  розвитку економіки на 2013-2014 роки"
Постанова "Про проведення виїзних засідань Правління УСПП"
Постанова  "Про затвердження змін у складі Правління УСПП"
Постанова  "Про делегування представників УСПП до складу громадських рад при центральних органах виконавчої влади "
Постанова  "Про створення департаменту УСПП з впровадження екологічних проектів українсько-литовської ділової ради"
Постанова "Про співпрацю з Торгово-промисловою палатою України"
Постанова "Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП"

Засідання Правління 31 серпня 2012 року
Постанова “Про окремі питання посилення роботи УСПП в регіонах України”
Постанова “Про діяльність віце-президентів УСПП”
Постанова “Про ротацію членів Правління УСПП”
Постанова “Про створення комісій УСПП”

Засідання Правління 20 квітня 2012 року
Постанова “Про прийом в члени УСПП”
Постанова “Про реалізацію Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої Постановою КМУ від 12.08.2011 №1130″
Постанова “Про зміни у складі Правління УСПП”
Постанова “Про діяльність віце-президентів УСПП”
Постанова “Про організаційно-статутну діяльність УСПП”
Постанова “Про погодження кандидатури Голови Херсонського регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців”
Постанова “Про приведення кодів видів економічної діяльності УСПП у відповідності до Класифікації видів економічної діяльності від 01.01.2012 року”

Засідання Правління 28 жовтня 2011 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про роль держави у створенні механізмів розвитку внутрішнього ринку (державні закупівлі, імпортозаміщення, протекціонізм). Проблеми та перспективи розвитку в регіональному розрізі (Дніпропетровська область)”
Постанова “Про заходи з нагоди святкування 20-річчя УСПП”
Постанова “Про зміни у складі Правління УСПП”
Постанова “Про вдосконалення виконання рішень Правління УСПП”
Постанова “Про затвердження Положення про Комісію УСПП з питань оборонно-промислового комплексу”
Постанова “Про участь УСПП в створенні Некомерційного партнерства  «Міжнародний альянс проти впливу контрафактної продукції «Антиконтрафакт»
Постанова “Про впровадження Закону України “Про захист персональних даних”
Постанова “Про проведення ХІІІ позачергового З’їзду Українського союзу промисловців і підприємців”

Засідання Правління 11 липня 2011 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП”
Постанова “Про створення Комісії УСПП з питань військово-промислового співробітництва та розвитку військово-промислового комплексу”
Постанова “Про створення Комісії УСПП з питань розвитку та реформування житлово-комунального господарства України”
Постанова “Про створення в структурі Апарату Правління УСПП департаменту з питань впровадження підприємницьких ініціатив”
Постанова “Про створення Асоціації “Інноваційна аграрно-промислова група”

Засідання Правління 15 квітня 2011 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про головні завдання промислової і підприємницької спільноти України на 2011 рік по формуванню сприятливого бізнес-середовища”
Постанова “Про реалізацію угод про співпрацю”
Постанова “Про пріоритетні напрями роботи регіональних відділень УСПП”
Постанова “Про проведення XIII з’їзду Українського союзу промисловців і підприємців”
Постанова “Про святкування двадцятиріччя Українського союзу промисловців і підприємців”
Постанова “Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП”
Постанова “Про внесення змін до складу Правління УСПП”
Постанова “Про створення представництва УСПП в Королівстві Іспанія”
Постанова “Про співпрацю з Державною пенітеціарною службою України”

Засідання Правління 17 грудня 2010 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Підсумки роботи УСПП в 2010 році та пріоритетні завдання на 2011 рік”
Постанова “Про окремі питання святкування 20-річчя УСПП”
Постанова “Про окремі питання діяльності керівних органів УСПП”
Постанова “Про зміну назви Комісії УСПП”
Постанова “Про представництво УСПП в Республіці Куба та Домініканській Республіці”

Засідання Правління 24 вересня 2010 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Тернопільський край – центр туризму України”
Постанова “Про виконання регіональними відділеннями УСПП Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Українським союзом промисловців і підприємців”
Постанова “Про активізацію співпраці з Торгово-промисловою палатою України”
Постанова “Про створення представництва УСПП в Китайській Народній Республіці”
Постанова”Про створення представництва УСПП в Республіці Молдова”
Постанова “Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП”

Засідання Правління 11 червня 2010 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про посилення інноваційної політики як основи зростання конкурентоспроможності економіки України”
Постанова “Про створення представництва УСПП в Республіці Білорусь”
Постанова “Про створення Комісії УСПП з правових питань”
Постанова “Про створення Комісії УСПП з питань регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів”
Постанова “Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП”
Постанова “Про внесення змін до складу Правління УСПП”
Постанова “Про окремі питання статутної діяльності Українського союзу промисловців і підприємців”

Засідання Правління 19 лютого 2010 року
Постанова “Підсумки 2009 року та розробка національної антикризової програми”
Постанова “Про окремі питання статутної діяльності Українського союзу промисловців і підприємців”
Постанова “Про затвердження положення про структурний підрозділ Комісії УСПП з питань розвитку будівельної галузі – Підкомісію з питань розвитку технологій та будівництва басейнів та СПА”
Постанова  “Про внесення змін до складу Правління УСПП”
Постанова “Про окремі питання діяльності віце-президентів УСПП”
Постанова  “Про  закріплення посадових осіб УСПП за регіонами України”
Постанова “Про ротацію представника УСПП у складі Громадської колегії при Державній податковій адміністрації України”
Постанова “Про визначення на 2010 рік розміру членських внесків на виконання статутних завдань для окремих колективних членів УСПП\”
Постанова  “Про призначення Масника О.І. на посаду виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»
Постанова  “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про затвердження Плану роботи Апарату Правління Українського союзу промисловців і підприємців на перше півріччя 2010 року ”
Постанова  “Про створення Економічної ради”

Засідання Правління 18 грудня 2009 року
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 2 жовтня 2009 року
Постанова “Про створення законодавчих умов подолання кризових  явищ в економіці”
Постанова “Про створення та реалізацію Українським союзом промисловців і підприємців програми будівництва в Україні доступного житла”
Постанова “Про співпрацю УСПП з галузевими та професійними об’єднаннями промисловців і підприємців”
Постанова “Про делегатів УСПП на ІХ Звітно-виборчій Асамблеї Міжнародного конгресу промисловців і підприємців”
Постанова “Про представників УСПП у складі Ради Міжнародного конгресу промисловців і підприємців”
Постанова “Про окремі питання діяльності робочих органів УСПП”
Постанова  “Про склад Правління УСПП”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 19 червня 2009 року
Постанова “Невідкладні програмні дії щодо виходу з економічної кризи: пропозиції ділової громади”
Постанова “Про окремі питання участі УСПП в роботі органів державної влади”
Постанова “Про участь УСПП в програмах розвитку альтернативної енергетики та енергозберігаючих технологій”
Постанова “Про вдосконалення організаційно-статутної діяльності регіональних відділень УСПП”
Постанова “Про започаткування видавничих проектів УСПП”
Постанова “Про удосконалення системи управління якістю в апараті УСПП”
Постанова “Про склад Правління УСПП”
Постанова “Про вихід УСПП із засновників ТОВ”ТОПЕНЕРГОІМПЕКС” у зв’язку з його ліквідацією”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 27 березня 2009 року
Постанова “Щодо антикризової програми об’єднань промисловців, підприємців і роботодавців”
Постанова “Про закріплення посадовий осіб УСПП за регіонами”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 18 грудня 2008 року
Постанова “Про поточний соціально-економічний стан України в умовах світової фінансової кризи”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 14 листопада 2008 року
Постанова “Про завдання промисловців і підприємців щодо подолання кризових явищ в економіці України”
Постанова “Про представництва УСПП за кордоном”
Постанова “Про створення Миколаївського регіонального відділення УСПП”
Постанова “Про ротацію віце-президентів УСПП”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”

Засідання Правління 5 вересня 2008 року
Постанова “Кадрове забезпечення реального сектору економіки та заходи зі збереження і розвитку трудового потенціалу України”
Постанова “Щодо проведення ХІІІ позачергового З’їзду УСПП”
Постанова “Про вдосконалення роботи комісій УСПП”
Постанова “Про затвердження змін до Статуту регіонального відділення УСПП в Закарпатській області”
Постанова “Про прийом у члени УСПП”
Постанова “Про склад Правління УСПП”

Засідання Правління 30 травня 2008 року
Постанова “Про захист внутрішнього ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах вступу до СОТ”
Постанова “Про проведення Міжрегіональної конференції “Соціальна відповідальність бізнесу:  конструктивний діалог  з суспільством і владою”