Анатолій Кінах Об'єднання організацій роботодавців України

З ділових ЗМІ

Телеграф // ТУСИБ организовали ужин в честь нового посла Турции в Украине Ягмур Ахмета Гюльдере
Союз Промышленников и Предпринимателей Турции и Украины организовал ужин в честь…
UKRLIFE.TV // Экс-премьер Украины Кинах выразил беспокойство в связи с темпами строительства "Северного потока-2"
Темпы строительства "Северного потока-2" должны беспокоить Украину, поскольку…

№51 (Липень, 2018)

№51 (Липень, 2018)
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
Ваш надійний партнер

Меморандум з КМУ

 

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України

та

Українським союзом промисловців і підприємців

 

    м. Київ                                                                     “4” квітня 2014 р.

 

          Кабінет   Міністрів  України  в  особі Прем’єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича, з однієї сторони, та Український союз промисловців і підприємців(далі – УСПП) в особі президента УСПП Кінаха Анатолія Кириловича, з другої сторони, усвідомлюючи необхідність всебічного сприяння розвитку підприємництва, поліпшення інвестиційного клімату в державі, налагодження відповідальних партнерських стосунків між владою та бізнесом, вважають за необхідне укласти цей Меморандум про партнерство та співробітництво.

1. ПРЕДМЕТ  МЕМОРАНДУМУ

1.1. Предметом Меморандуму є формування злагодженого співробітництва між Сторонами.

1.2. Сторони погодилися розглядати співробітництво як інструмент реалізації послідовної державної політики розвитку вітчизняної економіки, спрямованої на покращення умов та спрощення ведення підприємницької діяльності, забезпечення підвищення її конкурентоздатності, всебічної підтримки підприємницької ініціативи.

1.3. Сторони забезпечуватимуть співпрацю у залученні промисловців і підприємців до підготовки проектів нормативно-правових актів та пропозицій з питань, що стосуються формування та реалізації державної економічної політики, зокрема:

- створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

- адаптації вітчизняної економіки до умов роботи з ЄС;

- адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

 - формування ефективної державної підтримки високотехнологічних галузей економіки, які випускають продукцію з високою доданою вартістю, зокрема підприємств космічної галузі, машинобудування, авіабудування, суднобудування та ІТ-індустрії;

 - сприяння збалансуванню інтересів Світової організації торгівлі (СОТ) та України в питанні встановлення митних тарифів для забезпечення подальшого співробітництва з СОТ як однієї  з  передумов  інтеграції  України  до  спільноти ЄС;

 - формування ефективної фінансової підтримки, реалізації сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

- створення стимулюючих інструментів підвищення обсягу впровадження інновацій на промислових підприємствах;

- розроблення плану заходів щодо детінізації економіки шляхом поліпшення податкової системи;

- розроблення заходів щодо розвитку малого та середнього бізнесу;

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку внутрішнього ринку;

- розроблення та стимулювання виробничої програми імпортозаміщення, локалізації виробництв;

- забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

- забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні;

- залучення інвестицій для оновлення та розвитку основних засобів виробництва;

- розроблення ефективних заходів сприяння зростанню обсягу кредитування фінансовими установами реального сектору економіки;

- захисту підприємств та організацій всіх форм власності від незаконного захоплення;

- реформування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та оптимізація системи ліцензування;

- удосконалення роботи з покращення інвестиційного клімату в державі як пріоритет підвищення безпеки ведення бізнесу;

- формування цілісної державної протекціоністської політики;

- захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на  зовнішніх ринках  через вжиття запобіжних заходів до недопущення порушень антидемпінгових,  антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо продукції українського виробництва, а також під час їх проведення, в тому числі шляхом сприяння УСПП в отриманні необхідної інформації від українських виробників;

- запровадження дієвої політики енергозбереження;

- організації спільних міжнародних заходів та залучення УСПП до відповідних урядових делегацій.

1.4. Сторони вважають за доцільне співпрацювати з метою виконання спільних завдань.

2. МЕТА МЕМОРАНДУМУ

         З метою практичної реалізації Меморандуму Сторони домовились про:

- залучення представників УСПП до опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму;

 - залучення УСПП в установленому порядку до експертизи проектів нормативно-правових  актів  із  соціально-економічних питань та питань підприємництва;

- налагодження співпраці під час виконання програм та заходів, спрямованих на забезпечення розвитку підприємництва;

- залучення представників УСПП до роботи громадських колегій органів виконавчої влади;

- надання інформації про роботу УСПП та органів виконавчої влади з питань підтримки та розвитку підприємництва.

3. ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1. Під час провадження спільної діяльності Сторони відповідно до цього Меморандуму мають право у разі необхідності створювати робочі групи для вироблення рішень, що мають на меті покращення умов для ведення підприємницької діяльності.

3.2. Сторони зобов’язані виконувати умови цього Меморандуму, а також додатків до нього.

4. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

4.1.  Будь-які зміни  та  доповнення до цієї Угоди дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками  Сторін.

4.2. Ця Угода укладена у двох примірниках на трьох сторінках, які мають однакову юридичну силу.

4.3. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання.

 

Український союзпромисловців і підприємців           

01001, м. Київ,          

вул. Хрещатик, 34          

Президент УСПП          

А.К.Кінах

Кабінет Міністрів України          

01008, м. Київ,        

 вул. Грушевського, 12/2         

Прем’єр-міністр України         

А.П.Яценюк

 

5 причин стати членом УСПП

  • Члени УСПП можуть брати участь у вдосконаленні нормативно-правової бази бізнес-діяльності, запобігти впровадженню антипідприємницьких норм та правил.
  • Вам допоможуть налагодити стосунки з банківськими, науковими установами, виробничими, консалтинговими компаніями для розвитку власного бізнесу, запропонують новий перспективний напрямок діяльності на стику галузей.
  • Члени УСПП можуть брати участь у роботі міжнародних бізнес-форумів, діяльності двосторонніх міжурядових комісій.
  • УСПП пропонує своїм членам систему корпоративної безпеки, яка допоможе у випадку суперечок з недобросовісними партнерами та рейдерами, захистить від бюрократичного тиску та свавілля.
  • Ви увійдете в атмосферу соціально відповідального бізнесу, зможете усвідомити необхідність позитивного впливу вашої компанії на суспільство та навколишнє середовище.