Анатолій Кінах Об'єднання організацій роботодавців України

З ділових ЗМІ

Телеграф // ТУСИБ организовали ужин в честь нового посла Турции в Украине Ягмур Ахмета Гюльдере
Союз Промышленников и Предпринимателей Турции и Украины организовал ужин в честь…
UKRLIFE.TV // Экс-премьер Украины Кинах выразил беспокойство в связи с темпами строительства "Северного потока-2"
Темпы строительства "Северного потока-2" должны беспокоить Украину, поскольку…

№51 (Липень, 2018)

№51 (Липень, 2018)
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
Ваш надійний партнер

Законодавчі ініціативи

Один зі шляхів покращення підприємницького клімату – це вдосконалення законодавчо-нормативного поля. Промисловці і підприємці роблять свій внесок у вдосконалення законодавчої бази, будучи членами громадських колегій та рад більшості структур виконавчої влади. Вони тісно співпрацюють з міськими, обласними радами, Верховною Радою України. Серед активістів УСПП – близько сотні народних депутатів рад усіх рівнів.

За останні 10 років УСПП підготував та подав через своїх представників у парламенті близько 300 законодавчих ініціатив, з яких більше тридцяти знайшли своє втілення у відповідних законах України. Йдеться про оподаткування, державну безпеку, закупівлі за державні кошти, регуляторну політику, малий та середній бізнес, підтримку окремих сфер  економіки,  кримінальне законодавство, інтелектуальну власність, соціальний діалог тощо.

Нині УСПП продовжує роботу з підготовки нормативних документів економічного змісту, які зосереджується на пропозиціях до законодавства з державних закупівель, розвитку промисловості, програм імпортозаміщення, запровадження масштабних енергозберігаючих проектів тощо. Сферою уваги Союзу є адаптація економічної діяльності у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЕС, громадський нагляд за підготовкою правил з функціонування зон вільної торгівлі з Євросоюзом.

В 2014 році УСПП спрямував зусилля на мінімізацію анти підприємницького змісту  змін до Податкового кодексу. Було проведено кілька круглих столів та засідань Економічної ради ( така передувала Антикризовій раді громадських організацій) з широким поясненням, що податкові новації не є витонченим механізмом «закручування гайок» та посилення фіскального тиску, а мають містити стимули для  для розвитку бізнесу, мотиви його розширювати та вдосконалювати продукцію. Таким чином  було запроваджено тестовий режим для системи електронного адміністрування ПДВ до 1 липня 2015 року, прийнята вимога щодо врахування всіх замінників від’ємного значення ПДВ та непогашеного бюджетного відшкодування.

Помітним власним інтелектуальним продуктом 2014 р. стала Програма першочергових завдань влади і бізнесу з подолання соціально-економічної кризи в Україні. Наприкінці 2014  році Антикризова рада громадських організацій напрацювала Антикризову програму спільних дій влади та бізнесу  та передала її уряду.

В ній наголошено,   що безпрецедентна криза, що характеризується падінням економічної активності, скороченням обсягу промислового виробництва, відтоком капіталу, зниженням  рівня життя населення,  ще більше загострюється через відсутність рішучих, системних кроків влади з подолання цих викликів, а також відстороненості її представників від громадськості.

Антикризова програма спільних дій влади і бізнесу містить вимоги  щодо стабілізації грошово-кредитної політики НБУ, пропонує розробити та реалізувати програму з  доступного кредитування реального сектору економіки державними та комерційними банками, зменшити частку обов’язкового продажу валютної виручки з 75% до 50%, скасувати обов’язковий продаж валютної виручки, збільшити строк розрахунків за операціями з експорту/імпорту тощо.  

Докорінно повинна змінитися  фіскальна політика держави – треба відмовитися від каральної моделі контролю, замінити  її програмами стимулювання підприємництва.  Нагальним є модернізація податку на прибуток, реформа податку на додану вартість, зокрема – гарантування відшкодування ПДВ та скасування закону про запровадження системи електронного адміністрування ПДВ. Підтримка малого та середнього бізнесу в умовах кризи дасть змогу зменшити соціальну напругу через  само зайнятість населення. Комплексного захисту потребує бізнес у зоні АТО.

Ділова спільнота підкреслює необхідність  активізації співпраці з ЄС та здійсненні реальних кроків з імплементації Угоди про асоціацію.  Україні потрібна Національна Програма адаптації економіки до умов вільної торгівлі з ЄС.

Антикризова програма містить вимоги з розбудови промислової політики, підтримки національного виробника, енергетичної безпеки, розвитку експортної політики, децентралізації, кадрової політики, поглиблення боротьби з корупцією.  

Підприємці наголошують – усі викладені у програмі ініціативи можуть бути ефективно реалізовані лише у тісній взаємодії влади з бізнесом. Ділова спільнота наполягає на участі громадськості у напрацюванні та реалізації реформ в Україні, оскільки саме ефективний соціальний діалог гарантує  ініціативам влади підтримку і розуміння суспільства.

Департамент права, тел.:278-46-30,279-79-94,e-mail: konobase@ukr.net 

5 причин стати членом УСПП

  • Члени УСПП можуть брати участь у вдосконаленні нормативно-правової бази бізнес-діяльності, запобігти впровадженню антипідприємницьких норм та правил.
  • Вам допоможуть налагодити стосунки з банківськими, науковими установами, виробничими, консалтинговими компаніями для розвитку власного бізнесу, запропонують новий перспективний напрямок діяльності на стику галузей.
  • Члени УСПП можуть брати участь у роботі міжнародних бізнес-форумів, діяльності двосторонніх міжурядових комісій.
  • УСПП пропонує своїм членам систему корпоративної безпеки, яка допоможе у випадку суперечок з недобросовісними партнерами та рейдерами, захистить від бюрократичного тиску та свавілля.
  • Ви увійдете в атмосферу соціально відповідального бізнесу, зможете усвідомити необхідність позитивного впливу вашої компанії на суспільство та навколишнє середовище.